LEASING - SZYBKO I WYGODNIE!

Atuty leasingu w GRENKE:

 • szybka decyzja (nawet w 30 minut!)
 • 0% wpłaty początkowej
 • uproszczony wniosek- „oświadczenie” (bez dokumentów finansowych, zaświadczeń ZUS i US)
 • stałe raty (bez WIBOR)
 • leasing już od 1500 zł netto!
 • finansowanie w PLN
 • Okres leasingu – od 18 do 60 miesięcy


Dodatkowe korzyści u Autoryzowanych Partnerów GRENKE:

 • wszystkie formalności załatwiane bezpośrednio w salonie sprzedaży
 • możliwość natychmiastowego odbioru sprzętu (po podpisaniu umowy leasingowej)

Zalety leasingu:

 • Prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu)
 • Neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa
 • Nie obciąża zdolności kredytowej
 • Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Małe obciążenie finansowe, zwiększenie płynności środków finansowych
 • Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności nowoczesnego sprzętu; 
 • Proste i przejrzyste procedury 
 • Minimum formalności (bez zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów PIT i CIT)
 • Szybka i sprawna realizacja transakcji 
 • Niskie raty miesięczne 
 • Uproszczone procedury

PROPONOWANE UMOWY: 

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.  

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.     

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA

(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA 

(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura uproszczona. 
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Regon i NIP.
 4. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

PRZEBIEG TRANSAKCJI:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Przekazanie wymaganych dokumentów.
 3. Wybór wariantu warunków finansowych. 
 4. Otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu. 
 5. Podpisanie umowy i odbiór przedmiotu leasingu.

Strefa marek: