Pentax | 800zł na K-1 Mark II

 

 

Regulamin Promocji „Jesienna promocja PENTAX”

§1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:
Promocja – Promocja „Letnia promocja PENTAX”
Organizator – Podmiot wskazany w § 2 ust. 1
Uczestnik – klient biorący udział w Promocji, spełniający warunki opisane w § 2 ust. 8
Produkt promocyjny – produkt objęty Promocją „Letnia promocja PENTAX” określony 
w § 2 ust. 4

Rabat promocyjny – sugerowany upust od kwoty brutto (aktualnej sugerowanej ceny sprzedaży producenta) udzielany przez sprzedawcę przy zakupie sprzętu PENTAX/RICOH wyszczególnionego w § 3 ust. 2
Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Letnia promocja PENTAX”

 

§2

Postanowienia ogólne

Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Produktem promocyjnym jest sprzęt marki PENTAX/ RICOH umieszczony w tabeli poniżej (Produkt Promocyjny)

Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym i Sklepach fizycznych Organizatora.
Promocja rozpoczyna się w dniu 16.09.2019 i trwa do 14.10.2019 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją, wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Celem niniejszej promocji jest przyznanie Rabatu promocyjnego na zakup Produktu promocyjnego.
Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktu promocyjnego, jako konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy.

 

§3

Zasady Promocji


Produktem promocyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są sprzęty PENTAX/ RICOH, pochodzące tylko i wyłącznie z dystrybucji polskiej oraz zakupione na terenie Polski.
Na zakup Produktu Promocyjnego w okresie trwania Promocji Uczestnik otrzyma Rabat promocyjny w kwocie brutto według wskazań poniższej tabeli:Rabat promocyjny udzielany jest przez sprzedawcę w momencie zawarcia umowy sprzedaży Produktu promocyjnego.
Rabat w kwocie brutto umieszczonej w powyższej tabeli naliczany jest od ceny SRP (sugerowanej ceny producenta) brutto.

 

§4

Reklamacje

Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji można składać w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu i na adres e-mail pentax@ricoh.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 
Uczestnik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja. 
Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów. 


§5

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.). w celu przeprowadzenia Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 

§6

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2019r.
Promocja w Sklepie fizycznym i Sklepie Internetowym nie łączą się ze sobą, w tym w zakresie produktów finansowych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz u pracowników Sklepów fizycznych. 
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016. poz. 471 z późn. zm.).

Produktów: 3

Lustrzanka Pentax K-1 Mark II body + Rabat natychmiastowy 800zł

Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa wyposażona w stabilizowaną matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości, bez filtra dolnoprzepustowego. Jest doskonałym narzędziem do wykonywania profesjonalnych zdjęć oraz rejestrowania znakomitych filmów Full HD. Zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających pasjonatów fotografii oraz astrofotografii, ceniących sobie niezawodność nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz oświetleniowych. Aparat posiada między innymi: magnezowy uszczelniony korpus, duży 3,2" uchylny wyświetlacz oraz podwójne gniazdo kart SD.

 • Matryca: Pełna klatka CMOS 36,4 Mpix
 • Filmowanie: Full HD 30p
 • ISO: 100-819200
 • Czas: B, 30-1/8000s
 • Szybkość: 4,5 kl/s
 • Stabilizacja: w korpusie
 • Mocowanie: Pentax K
promocja
8299 zł
- rabat 800 zł
po rabacie: 7499 zł
dostępny od ręki

Lustrzanka Pentax K-1 Mark II + 24-70/2.8 D FA - Rabat natychmiastowy 1000zł

Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa wyposażona w stabilizowaną matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości, bez filtra dolnoprzepustowego. Jest doskonałym narzędziem do wykonywania profesjonalnych zdjęć oraz rejestrowania znakomitych filmów Full HD. Zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających pasjonatów fotografii oraz astrofotografii, ceniących sobie niezawodność nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz oświetleniowych. Aparat posiada między innymi: magnezowy uszczelniony korpus, duży 3,2" uchylny wyświetlacz oraz podwójne gniazdo kart SD.

 • Matryca: Pełna klatka CMOS 36,4 Mpix
 • Filmowanie: Full HD 30p
 • ISO: 100-819200
 • Czas: B, 30-1/8000s
 • Szybkość: 4,5 kl/s
 • Stabilizacja: w korpusie
 • Mocowanie: Pentax K
promocja
12498 zł
- rabat 1000 zł
po rabacie: 11498 zł
dostępny od ręki

Lustrzanka Pentax K-1 Mark II + 50/1.4 HD D-FA SDM AW - Rabat natychmiastowy 1000zł

Pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa wyposażona w stabilizowaną matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości, bez filtra dolnoprzepustowego. Jest doskonałym narzędziem do wykonywania profesjonalnych zdjęć oraz rejestrowania znakomitych filmów Full HD. Zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających pasjonatów fotografii oraz astrofotografii, ceniących sobie niezawodność nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz oświetleniowych. Aparat posiada między innymi: magnezowy uszczelniony korpus, duży 3,2" uchylny wyświetlacz oraz podwójne gniazdo kart SD.

 • Matryca: Pełna klatka CMOS 36,4 Mpix
 • Filmowanie: Full HD 30p
 • ISO: 100-819200
 • Czas: B, 30-1/8000s
 • Szybkość: 4,5 kl/s
 • Stabilizacja: w korpusie
 • Mocowanie: Pentax K
promocja
12499 zł
- rabat 1000 zł
po rabacie: 11499 zł
dostępny od ręki

Wszystkie ceny zawierają koszty gospodarowania odpadami. Informacje przedstawione na niniejszej witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.